Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(obsah formuláře prosím zkopírujte (Ctrl-C) a vložte do Wordu (Ctrl-V) nebo jiného textového editoru)
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: APOS BRNO s.r.o, Kotlanova 3, 628 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


……………………………………………………….………………………………………………………………………………………


Datum objednání zboží: ………………..…………………………………………………………………………………….


Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………………………………………………...


Fakturační adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………………….……..


………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


Číslo prodejního dokladu: ………………………………………………………………………………..………………...


Číslo objednávky 1: ………………………………………………………………………….……………………………………


Kupní cena má být vrácena 1:


(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:


................................................ /........................


Nebo jiným způsobem (v hotovosti, složenkou) ………………………………………………………………..


Beru na vědomí, že náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující spotřebitel.


……………………………………………..


Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě):


……………………………………………


Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
1 Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

Načítám, prosím vydržte...