► Monitoring opuštění prostoru

 

 Hlídání průchodu vymezeným prostorem 

 

hhlídání  protoru

 

Při vstupu do prostoru střeženého bránou s přenosným tlačítkem je na pager předána událost „ÚTĚK“ společně s identifikací osoby a identifikací brány. Pokud je vneseno do prostoru brány několik identifikačních náramků současně (skupinový útěk) je na pageru zobrazena identifikace první sledované osoby a počet dalších unikajících osob. Identitu dalších osob je možno zobrazit při následném postupném odbavování událostí na pageru.

Identifikační náramek může také stisknutím červeného tlačítka vyslat událost „POPLACH“. Tato funkce je volitelná zákazníkem, proto je třeba při objednávce identifikačního náramku specifikovat, zda má byt povolena nebo zakázána.

Na displeji pageru se po příjmu události zobrazí její druh („ÚTĚK“ nebo „POPLACH“) a identifikace náramku (osoby) v textové podobě zadané personálem při přiřazování identifikačního náramku do systému. V případě události „ÚTĚK“ se dále zobrazuje písmeno identifikující bránu, která identifikační náramek zachytila.

V případě slabé baterie identifikačního náramku je tento stav indikován současně s vzniklou událostí písmenem „B“ na poslední pozici horního řádku displeje pageru

Pro návrh konfigurace kontaktujte naše specialisty.

 


  Pro podrobné roztřídění použijte filtrování produktů  

Načítám, prosím vydržte...